Välkommen till Alerta Omsorg

Ett vårdföretag som för många äldre och funktionshindrade står för respekt, ödmjukhet, förståelse, trygghet och delaktighet. Vi åtar oss vård och omsorg som respekterar den enskildes egna val och värderingar. Våra tjänster utgår från individens egna villkor, har ett tydligt mål och genomförs på ett rehabiliterande och förebyggande sätt. Alerta Omsorg är därför det naturliga valet för Dig som är i behov av omvårdnad, ledsagning, avlösning, personlig assistans och servicetjänster.

VÅRA FEM LEDSTJÄRNOR 

Förståelse

Vi sätter vi oss noggrant in din situation för att få en bättre förståelse för dina behov.

Ödmjukhet

Innebär att vara lyhörd och flexibel samt att ha en företagskultur och organisation som gör det möjligt.

Trygghet

Innebär att vi ser det som vårt ansvar att du är väl till mods och har en en meningsfull vardag i din invanda miljö.

Respekt

Detta är en självklarhet som innebär att dina val och önskemål respekteras.

Delaktighet

Du får vara med och påverka planering och utformning av verksamheten samt ge synpunkter.

Dessa fem ledstjärnor är utgår ifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg, vilket har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.