London calling

Alerta Omsorg ledning och administrativ personal har varit på studieresa i London 6-9 december 2012.

 

Publicerades i Nöje.