Nytta och nöje.

Alerta Omsorg med ledning och administrativ personal, avslutade sitt planeringsmöte med en omgång bowling.

Publicerades i Nöje.